OBRÁZOK TÝŽDŇA - PICTURE OF THE WEEK
Ak ste autorom internetovej stránky a chcete podporiť túto stránku a upozorniť na ňu vašich nánštevníkov, použite prosím tento baner. Ak máte záujem o uverejnenie vášho baneru, pošlite e-mail na horeuvedené adresy. Ďakujeme!

If You are author of some internet site and you want support this site and suggest at this site your visitors, then use please this banner. If you have interest on publication yours banner, send e-mail at address above. Thanks !

Author: Róbert Boďa
rb@sylvester-stallone.sk
ICQ: 218-078-549

Webmaster: Peter Černák

POČET PRÍSTUPOV:
NUMBER OF ACCESS:
???? - 80380

AKTUALIZÁCIA
LAST UPDATE:
09.APR.2006The EXPENDABLES

Do premiéry na Slovensku zostáva:

2011-8-15 00:00:00 GMT+00:00